Rolované/svinuté pružné kolíky

Rolované nebo také svinuté pružné kolíky je možno dodat ve třech standardech, a to:

 1. ISO8751 lehké provedení
 2. ISO8750 / DIN 7343 střední provedení
 3. ISO8748 / DIN 7344 těžké provedení

Mezi jednotlivými standardy jsou celkem významné rozdíly a tyto se odrážejí také na výběru varianty pro danou aplikaci a produkt. Také existují specialní typy těchto kolíků, ať již co do tvaru, rozměru či výběru materiálu.

Tyto typy kolíků přínášejí značné výhody ať již ve srovnání s pružnými kolíky ISO7852 nebo kolíky válcovými, obráběnými. Nejdůležitějšími výhodami jsou:

 1. Rovnoměrné rozložení radiálního napětí na materiál, kam je zalisován
 2. Rovnoměrně pohlcují vibraci a rázi celým svým obvodem
 3. Redukují náklady na montáž i přípravu samotného protikusu, kam se kolík montuje. Stačí jim totiž nalisování do vrtaného nebo odlitého otvoru. Zároveň užší tolerance kolíku a jeho lepší kruhovitost znamenají nižší a konstantnější intalační síly a úsporu na samotném lisovacím zařízení. 
 4. Zaoblené sražení hrany opět vede ke snížení instalační síly, zároveň dovoluje větší toleranci vyosení mezi otvory
 5. Je možnost kolík demontovat a opět použít, předchází se tak hlavně zmetkovitosti a odpadu, kdy kolík nepoškozuje otvor a samotný díl
 6. Nabízejí toleranci přímosti
 7. Jsou symetrické, vhodné pro automatickou montáž. Není třeba orientace.

Nejtypičtějšími materiály potom jsou:

 1. ocel C67S s tvrdostí HV 420-545
 2. austenitická nerez 302 (1.4310) a nebo 304 (1.4301) bez tepelného zpracovaní
 3. případně martenzitická nerez 420 (1.4028) s tvrdostí HV 460-560

Rádi Vám poradíme jak s výběrem nejvhodnější varianty kolíku, po zvážení všech detailů a požadavků aplikace doporučíme nejen technicky a ekonomicky vhodné řešení, ale pomůžeme i s instalací kolíků. Samotná montáž je velmi důležitá pro kvalitu celkového spoje, ale i pro bezproblémovou výrobu a eliminaci vícenákladů, zmetkovitosti atd.

Zkontakujte nás pro více informací a technická doporučení pro použití rolovaných kolíků.

Níže v tabulkách vidíte tolerance a hlavní rozměry všech ISO variant kolíku. Kolíky se standardně vyrábějí v těchto poměrech průměru ku délce:

 • nejmenší délka: 1:3
 • největší délka: 1:15

ISO8751 - lehké provedení (rozměry v mm):

ISO8750 - střední provedení (rozměry v mm):

ISO8748 - těžké provedení (rozměry v mm):

ZPĚT