• 05

    listopad
    2021

Při návrhu sestav plastových dílů, především pak v různě tepelně či jinak exponovaných aplikacích, je zásadní otázkou, jak správně použít kombinaci kovových pouzder a závitových vložek v daných plastových dílech, aby se zamezilo deformacím, praskání a postupnému uvolnění spoje.

V aplikacích, kde dochází k montáži dvou plastových dílů k sobě, je velmi často třeba v jednom dílu vhodně použít kovové pouzdro tak, aby nedocházelo při šroubovém spojení k deformaci či přímo praskání a tím pádem k uvolňování spoje vlivem snížení silového působení mezi šroubem a závity inzertu ve druhém komponentu.

Podobně jako závitové inzerty, kovová pouzdra jsou použita pro zajištění kvality šroubového spoje v plastových komponentech a sestavách. Když je šroub utáhnut na určitý točivý moment a je dosaženo požadovaného silového působení v závitech, dojde ke stlačení a deformaci plastového materiálu montovaného dílu-protikusu. Kovové pouzdro absorbuje axiální sílu, která působí na plast během utahování spoje, a ochraňuje tak plast před nadměrnou kompresí materiálu. Bez použití tohoto pouzdra by došlo k nadměrné deformaci plastu až plastickému tečení a tím i k uvolnění a možnému selhání spoje. Kovové pouzdro zajišťuje, že spoj zůstane nepoškozený a plně funkční po celou dobu života produktu.

 

Aby dané pouzdro fungovalo správně, mělo by ve spojení se závitovým inzertem dosedat na plochu inzertu tak, že kompresní silou není zatížen plast, ale v kontaktu jsou oba metalické díly. Vnitřní průměr pouzdra je navržen tak, aby byl větší, než vnější průměr montovaného šroubu, ale zárověň menší než průměr vstupního otvoru závitového inzertu, čímž se zamezí vytrhnutí závitového inzertu z plastu. Nerespektovaní těchto rozměrů vede k zásadnímu snížení odolnosti vložky na krut.

Jestliže je průměr vstupu inzertu příliš malý v porovnání s vnitřním průměrem pouzdra, potom je možné použít speciální pouzdro se zmenšenou vůlí mezi stěnou pouzdra a montážním šroubem neboli zvětšit tloušťku stěny pouzdra a změnšit vnitřní průměr. Toto samozřejmě ale povede k redukci dovolené odchylky pro pozici díry a k větším požadavkům na přesnost. Častěji se volí varianta závitové vložky s přírubou, která nabízí ve většině případů dostatečnou kontaktní plochu.

Pokud Vás toto téma zajímá a máte jakékoli dotazy, neváhejte se s námi spojit.

ZPĚT NA SEZNAM

MÁTE ZÁJEM?

Svěřte starosti se spojovacím materiálem do našich rukou.

KONTAKTUJTE NÁS
Nejčtenější články
  • Smetanova 389
    417 42 Krupka